Facebook Twitter

Ezelopvang

Mensen die minder intelligent gedrag vertonen, worden vaak met ezels geassocieerd. “Hij is zo dom als een ezel” is het gezegde dat te pas en te onpas gebruikt wordt. Zelden wordt de waarheid echter zoveel geweld aangedaan als in deze veronderstelling. Toegegeven, ezels zijn eigenzinnige dieren. Maar vergis je niet, ze zijn daarnaast uitermate slim en behoedzaam.

Ezel Aruba

Vijfhonderd jaar geleden zetten de Spanjaarden voet aan wal op Aruba en keken toen recht in de ogen van de indianen, de oorspronkelijke bewoners van het Caribische eiland. Maar de ontdekkingsreizigers kwamen niet alleen in hun gezelschap was ook ruimte voor hun trouwste bondgenoten, de nimmer protesterende ezels. Deze hoefdieren werden in het autoloze tijdperk voornamelijk gebruikt voor het vervoer van goederen en mensen over het eiland.

De vijf eeuwen die voorbij gegaan zijn na de introductie van de ezels zijn op Aruba voor de dieren uiterst turbulent geweest en laten zich nog het beste vergelijken met een dolle rit in een achtbaan. Soms vlogen karretjes bijna uit de bocht en dreigde volledige uitsterving van deze diersoort, dan weer waren er periodes waarin de karretjes rustig hun rondjes draaiden en in die periodes hobbelden de ezels vredig mee in de Arubaanse samenleving.

De laatste decennia hebben een aantal mensen zich het lot van de ezels aangetrokken. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een stichting die zich als doel heeft gesteld zich te ontfermen over verweesde, mishandelde, zieke en oude dieren.

Bij de stichting “Red Onze Ezel Aruba” werken anno 2010 een twintigtal vrijwilligers die alle zeilen moeten bijzetten om de ruim honderd ezels waar zij zich over ontfermen een waardig leven te geven. Omdat de “Donkey Sanctuary” niet aan het financiële infuus ligt bij de Arubaanse overheid, wordt zij gedwongen creatieve manieren te bedenken om aan de broodnodige financiering te komen.

Zo kun je bijvoorbeeld tegen een maandelijkse vergoeding een ezel adopteren. Ook is er op het ezelreservaat een winkeltje aanwezig waar je de nodige aan ezels gerelateerde artikelen kunt kopen. Verder wordt het erg gewaardeerd als je na een bezoek van de ezelopvang een kleine bijdrage achterlaat en daarnaast ontvangt de stichting de nodige donaties.

Een bezoek aan Aruba is incompleet als je het nalaat om even langs de ezelopvang te gaan. Wordt getuige van de toegewijde vrijwilligers van de “Donkey Sancutuary” en geniet van de dieren die gevrijwaard zijn van alle denkbare ellende en een zorgeloze tijd mogen beleven in het ezelreservaat!