Facebook Twitter

Het Gele Huis

Het Gele Huis is één van de puntgave stads-kunuku-huizen (stads-cunucu-huizen) die Aruba nog rijk is. Het Gele Huis dateert uit 1908. De kern van Het Gele Huis gaat nog bijna een halve eeuw verder terug in de tijd. Deze kern werd namelijk in 1860 door een Fransman gebouwd.

Zoals de naam al doet vermoeden, is Het Gele Huis geel gekleurd. Eén van de verdere bijzonderheden aan Het Gele Huis is het feit dat het in het bezit is van vier dakkapellen.

Richard Johannes Eman van der Biest kocht Het Gele Huis in 1908 en begon direct met een grote restauratie en verbouwing van het pand. Van der Biest was getrouwd met Johanna Catharina van der Biest-Oduber. Zij was de dochter van de directeur van de Arubaanse goudmijn, Jan van der Biest-Croes. Het echtpaar kreeg zes kinderen.

Aruba Bank

Eén van die kinderen was Frederica van der Biest-Eman. Zij trouwde met John Gerard Eman. Frederica was bovendien een volle nicht van John Gerard. John Gerard Eman richtte gedurende zijn leven de Aruba Bank N.V. op, de eerste financiële instelling op One Happy Island.

Het Gele Huis bevindt zich thans aan de Weststraat z/n in Oranjestad, maar dat is niet altijd het geval geweest. Het Gele Huis stond tot augustus 2000 namelijk op de kruising van de Waterweg en de Caya Betico Croes, te Oranjestad. Maar op deze plek had men plotseling andere plannen, dus het monumentale pand moest gesloopt of verhuisd worden naar een andere locatie in Oranjestad. Men koos gelukkig voor de tweede optie.

Het Gele Huis werd in augustus 2000 derhalve verhuisd naar de Weststraat 15, te Oranjestad. Sommige delen van Het Gele Huis werden in zijn geheel verhuisd (kapellen en gevelden), andere delen van Het Gele Huis werden geheel gedemonteerd en op het nieuwe adres weer in elkaar geschroefd. Helaas is door de verhuizing van Het Gele Huis de zogenaamde ‘situationele waarde’ van het historische pand verloren gegaan.

Stichting Rancho

In Het Gele Huis is een tijdlang het onderdak geweest voor het Museo Numismatico (Numismatisch Museum oftewel Muntmuseum). In het door Mario Odor opgerichte Museo Numismatico waren meer dan veertigduizend verschillende munten uit meer dan vierhonderd landen te zien. Heden ten dage biedt Het Gele Huis onderdak aan de Stichting Rancho en aan Arina.

De Stichting Racho zet zich in voor het behoud van de cultuur en historie van de wijk Racho. Racho is de oudste wijk van Oranjestad die boordevol staat met unieke, historische panden. Een deel van deze gebouwen verkeert echter in slechte staat. De Arubaanse overheid wil de komende tijd fors investeren in Racho, om op deze manier de monumentale panden voor volgende generaties te waarborgen en Racho ook voor toeristen te ontsluiten.

Arina is een Arubaanse overheidsinstelling die onder het Ministerie van economische zaken van Aruba ressorteert. Met Arina krijgen buitenlandse investeerders te maken op het moment dat zij op Aruba willen gaan investeren.

Voor belangstellenden is Het Gele Huis gelukkig te bezoeken. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om mooie foto’s of filmopnames van de buitenkant van Het Gele Huis te maken.