Facebook Twitter

Huisje Wild

De hoofdstad van Aruba ‘Oranjestad’ is gezegend met verschillende monumentale panden die gelukkig de tand des tijds goed hebben doorstaan. Eén van deze pareltjes is het zogenaamde stadskunukuhuis ‘Huisje Wild’. Huisje Wild is gelokaliseerd aan de Schelpenstraat 12, te Oranjestad.

Overigens zijn de Arubaanse beleidsmakers zich de laatste jaren op One Happy Island meer en meer bewust dat het culturele erfgoed van Aruba goed beschermd en beheerd moet worden voor de toekomstige generaties Arubanen én toeristen.

Huisje Wild werd in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd en fungeerde als koopmanswoning. Toen het pand werd gebouwd droeg het nog niet de naam ‘Huisje Wild’. Die naam kreeg het pas toen Maximiliano Francisco Arends het huis in 1913 verkocht aan scheepseigenaar, handelaar en koopman Victor Wild. Wild moest zeshonderd Florins op tafel leggen om zich de eigenaar te mogen noemen van het pand.

Toentertijd lag Huisje Wild nog dicht bij de Paardenbaai. Op deze manier kon Wild vanaf zijn woning de handelsschepen in de haven zien liggen. Toen Wild het huis kocht was het voor de helft kleiner dan dat het nu is.

De Paardenbaai speelt overigens een zeer belangrijke rol in de geschiedenis van Aruba. De naam Paardenbaai verwierf de natuurlijke haven omdat er op die locatie altijd al veel paardenhandel werd bedreven. Dat begon al in de tijd dat de Spanjaarden baas waren op het eiland, aan het begin van de kolonisatie van het Caribische eiland. Maar ook de in vier eeuwen die daarop volgden en de Nederlanders de dienst op het eiland uitmaakten, speelde de handel in paarden en andere levende have een prominente rol op Aruba.

Huisje Wild is een vrijstaand huis met een rode kleur. Het pand heeft een zadeldak dat bedekt is met oud-Hollandse dakpannen en Venezolaans houtwerk. Bij de bouw van Huisje Wild werden ook bakstenen gebruikt, hetgeen vrij uniek is op Aruba. De bakstenen zijn vooral terug te vinden in de dakkapellen.

Uiteindelijk werd Huisje Wild door de Stichting Monumenten Aruba gekocht van de nazaten van Wild. In 2006 werd Huisje Wild grondig verbouwd, gerestaureerd en gemoderniseerd. Helaas is het gebouw niet van binnen te bezichtigen, maar het is voor geschiedenis- en cultuurliefhebbers wel zeer de moeite om het van buiten te bekijken!