Facebook Twitter

Kalkoven

Op Aruba is nog maar één kalkoven te bewonderen. Het is wel een kalkoven die bijna anderhalve eeuw oud is. De kalkoven dateert namelijk uit 1892 en is bovendien een officieel monument. De kalkoven van Aruba is zelfs een uniek industrieel monument en daarmee heel waardevol; op One Happy Island zijn namelijk nog maar heel weinig industriële monumenten aanwezig.

De kalkoven staat aan de Ranchostraat in Oranjestad en is tot 1949 operationeel geweest. De kalkoven werd in 1970 gerestaureerd en daarmee voor de toekomstige generaties veiliggesteld. Vroeger waren er veel meer kalkovens op Aruba, maar die zijn helaas allemaal afgebroken.

Kalkoven Aruba

Maar wat is precies een kalkoven? In een kalkoven worden kalksteen, schelpen of koraalstenen gebrand. Deze materialen bevatten calciumcarbonaat (CaCO3). Onder invloed van het brandingsproces wordt het CaCO3 omgezet in calciumoxide (CaO) en koolzuurgas (CO2).

Het CaO valt uiteindelijk uiteen tot een poeder. Dit poeder wordt ongebluste kalk genoemd. Als men vervolgens de ongebluste kalk met water ‘blust’, ontstaat er een bindmiddel dat in de bouw wordt gebruikt als mortel oftewel specie.

De temperatuur in een kalkoven wordt opgevoerd tot meer dan duizend graden Celsius. Als er in een kalkoven schelpen worden gebrand, spreekt men van een schelpkalkbranderij. Het principe van het branden van kalksteen is al zeer oud; duizenden jaren geleden brandden de Romeinen al kalksteen om het vervolgens het kalk in de bouw te gebruiken.

In de kalkoven van Aruba werden schelpen en koraalstenen gebrand. De kalk die men hiermee verkreeg, werd ingezet bij het verven en pleisteren van gebouwen en huizen. Santiago Tromp tekende en bouwde de kalkoven van Aruba. Zijn zoon Felipe Santiago Tromp heeft de kalkoven vervolgens operationeel gehouden.

Ook op collega ABC-eilanden Bonaire en Curaçao zijn kalkovens te bezichtigen. Op het Nederlandse duikeiland zijn ze te bewonderen bij Landhuis Karpata én bij de ingang van het Washington Slagbaai National Park. Op Curaçao is nog een historische kalkoven te aanschouwen op de voormalige plantage Jan Kok.