Facebook Twitter

Rotstekeningen

De oorspronkelijke indiaanse bevolking van Aruba heeft op het Caribische eiland prachtige rotstekeningen achtergelaten. In totaal zijn er op One Happy Island drieëndertig vindplaatsen van deze bijzondere schilderingen. De rotstekeningen dateren van 1.000 voor Christus. In de 19de eeuw is het wetenschappelijke onderzoek naar de rotstekeningen op het Benedenwindse Eiland al begonnen.

Arikok Nationaal Park

De meeste Arubaanse rotstekeningen zijn te bekijken in de kalksteengrotten van het Arikok Nationaal Park, het is zeer de moeite waard om daar een kijkje te nemen. De indianen van Aruba woonden overigens niet in de grotten, voor hen waren het waarschijnlijk religieuze plaatsen. De oudste rotstekeningen van Aruba bevinden zich bij Fontein en Ayo.

Geometrische symbolen

De rotstekeningen zijn gemaakt met een soort rode verfstof en stellen mensen en dieren (vissen en vogels) voor. Daarnaast zijn er ook veel schilderingen die hoekige, ronde of kronkelige geometrische symbolen uitbeelden. Waarschijnlijk werd er met de vingers gewerkt, die eerst in rode verfstof werden gedoopt. De tekeningen zijn op Aruba zowel aangebracht op kalksteen als op dioriet. Rotstekeningen op dioriet zijn overigens uniek, op de andere eilanden in de Caribische regio zijn alleen maar rotstekeningen aangetroffen op kalksteen. Wat verder ook bijzonder is, is het feit dat van de drie ABC-eilanden alleen rotstekeningen zijn aangetroffen op Aruba en Bonaire, maar niet op Curaçao.

Veel vragen

De fraaie rotsschilderingen zijn ook nu nog heilige plaatsen voor sommige mensen. Zo brengen nazaten van de indiaanse bevolking van Aruba nog met enige regelmaat een muzikale ode aan hun voorouders op deze locaties. De rotstekeningen blijven enorm intrigeren. Helaas zijn er nog ontelbaar veel onbeantwoorde vragen over de betekenis van de tekeningen. Regelmatig verschijnen er dan ook nieuwe boeken met nieuwe inzichten en ideeën over dit boeiende thema op de markt!

  locatie
Fontein grot oost (zuid) (Arikok Nationaal Park)
Ayo-rotsformaties oost (mid)