Facebook Twitter

School 1888

Eén van de mooiste historische gebouwen van Aruba is zonder enige twijfel ‘School 1888’. School 1888 was de eerste openbare lagere school op One Happy Island. Vooral het samenspel tussen de grijze, witte en zwarte kleuren maakt van School 1888 een architectonische parel.

School 1888 werd tussen 1887 en 1888 gebouwd en stond toentertijd bekend als Landsschool. Het ontwerp van School 1888 kwam uit de koker van Antoine Martis, hij ontwierp School 1888 in een opvallende neoclassicistische stijl.

Martis (1837-1894) was de baas van het zogenaamde ‘Departement van de Bouw’ op collega ABC-eiland Curaçao. De totale kosten voor de constructie van School 1888 liepen op tot ruim vierduizend gulden, voor die tijd een godsvermogen.

School 1888 Aruba

Begin augustus 1887 werd er met de bouw begonnen. Gedurende de bouw werd al vrij snel duidelijk dat de school te klein zou gaan worden voor het aantal leerlingen dat uiteindelijk onderwijs zou gaan volgen op de school. Derhalve besloot men om School 1888 een stukje groter te maken dan dat aanvankelijk op de tekening stond. De bouw van School 1888 werd op 24 februari 1888 afgerond en een week later vond de opening van de school plaats.

In die tijd was School 1888 niet in het bezit van sanitaire voorzieningen. Pas twaalf jaar na de oplevering werden er toiletten en wasbakken (lavabo’s) in het schoolgebouw geplaatst. Meester Johannes Scheurman was hier verantwoordelijk voor. Tussen 1920 en 1922 werd School 1888 nog een stukje groter gemaakt. Er werden twee lokalen aan het complex toegevoegd; de zuidvleugel zag het levenslicht.

Vanaf 1921 veranderde de naam van Landschool naar Julianaschool. In 1943 kreeg de school weer een andere naam; Prinses Margrietschool. Gedurende de Tweede Wereldoorlog fungeerde School 1888 als een kazerne voor de schutterij. In én rondom het schoolgebouw werden er voor de soldaten facilitaire ruimtes en onderkomens gebouwd. Alle oorlogsjaren werd School 1888 ook gebruikt door de Nationale Arubaanse Burgerwacht.

Tussen 1953 en 1955 vond de volgende grote verbouwing en restauratie van School 1888 plaats. Het pand kreeg ook een nieuwe functie; Openbare Leeszaal en Boekerij. Met andere woorden; het fraaie gebouw werd de Openbare Bibliotheek van het Benedenwindse Eiland.

De laatste grote verbouwing vond plaats in 1982. Door deze verbouwing kwam School 1888 onder andere in het bezit van twee hoofdingangen. Niet alleen de buitenkant van School 1888 werd grondig verbouwd, ook de binnenkant van het gebouw werd flink op de schop genomen. Sinds het begin van 2010 vormt School 1888 de behuizing voor de Algemene Rekenkamer Aruba.

School 1888 bevindt zich aan de Wilhelminastraat 6 / Zoutmanstraat 9 te Oranjestad. Helaas is het gebouw niet toegankelijk voor belangstellenden, maar het is wel zeer de moeite waard om het pand van de buitenkant te bekijken en eventueel te fotograferen of filmen.