Facebook Twitter

Fauna van Aruba

Het unieke landschap van Aruba vormt de natuurlijke habitat van tal van dieren. Voor sommige diersoorten is Aruba zelfs de enige plaats waar zij voorkomen. Daarnaast wordt Aruba uiteraard omspoeld door de Caribische Zee met haar koraalriffen en bezit het derhalve een enorme rijke verzameling aan zeedieren. In totaal zijn er op Aruba en in de wateren rondom Aruba meer dan 1.000 verschillende diersoorten beschreven.

Sinds de Spaanse ontdekking van Aruba zijn er nieuwe dier- en plantensoorten op het eiland geïntroduceerd die het lokale ecosysteem sterk beïnvloed hebben. Zo brachten de genoemde Spanjaarden geiten en ezels met zich mee die in de loop van de tijd voor een aanzienlijk deel zijn verwilderd en door hun enorme vraatzucht een grote druk hebben gelegd op de inheemse dier- en plantensoorten.

Sinds tien jaar is er weer een nieuwe diersoort - Boa constrictor - in het ecosysteem van Aruba terecht gekomen met grote negatieve gevolgen voor het natuurlijke evenwicht van de Arubaanse natuur. De wurgslangen hebben op Aruba namelijk geen natuurlijke vijanden en planten zich razendsnel voort. Allerlei diersoorten komen hierdoor in grote problemen en dreigen zelfs uit te sterven.

Er zijn de laatste tijd allerlei projecten opgestart op Aruba om het aantal Boa’s terug te dringen. Ze worden zoveel mogelijk gevangen en vervolgens op een humane manier geeuthanaseerd.

Om de kwetsbare fauna en (flora) van Aruba te beschermen en te waarborgen voor toekomstige generaties is er een natuurpark opgericht op het eiland. Het Arikok Nationaal Park beslaat ongeveer 17% van Aruba en werd opgericht in het jaar 2000.

In het Arikok Nationaal Park zijn medewerkers constant bezig zijn om de verschillende diersoorten te inventariseren, te documenteren en te beschermen. Zo vindt er gedurende het jaar veel wetenschappelijk onderzoek plaats, om zoveel mogelijk data te verzamelen. Betrouwbare data zijn essentieel voor een goed natuurbeleid en natuurbeheer.

Op Aruba wordt veel onderzoek gedaan naar vier verschillende zeeschildpaddensoorten die fourageren en nestelen op het eiland. De dieren worden nadat ze gevangen zijn gewogen, onderzocht en gemerkt om vervolgens weer teruggezet te worden in de Caribische Zee. Op deze manier worden waardevolle gegevens verzameld over deze reptielen. Daarnaast wordt er veel onderzoek gedaan naar de choco (Arubaanse holenuil) en de cascabel (Arubaanse ratelslang) op Aruba.